Go to Top

Energiebesparing Gorzenwoningen

Energiebesparing Gorzenwoningen

PDFExport

Batenburg Bouwadvies heeft het initiatief genomen een energiebesparingsplan te maken voor 97 identieke woningen aan de Zeggegors, Zandgors en Grasgors in Mijnsheerenland. De woningen zijn gebouwd rond 1975 en hebben, vanuit de bouw, minimale isolatie in het dak en de gevels. Ook de aluminium kozijnen, met gedeeltelijk enkel glas, zorgen voor een hoog energiegebruik.

Wij hebben laten berekenen wat wordt bespaard op energiekosten wanneer men de woning isoleert. Het blijkt dat in totaliteit is een besparing tot 58% te behalen is! De ene maatregel levert meer op dan de andere maar ook de kosten per maatregel verschillen.

Achtergrondinformatie energiebesparingen

De betreffende woning heeft zonder maatregelen een energielabel E. Met alle besparingsmogelijkheden wordt label B behaald.

Voor dakisolatie uitgegaan van een te bereiken Rc-waarde (warmteweerstand) van 3,5m2K/W. Het dak wordt aan de binnenzijde geïsoleerd. In de spouw is circa 2 cm polystyreenschuim aanwezig. De resterende spouw wordt gevuld met hoogwaardig schuim. Hiermee wordt een Rc-waarde van 2,2m2K/W behaald. Voor de begane grondvloer zijn er diverse mogelijkheden. Het meest voordelig zijn kunststof chips in de kruipruimte. Er is gerekend met een Rc van 2,5m2K/W. In de bestaande gevelkozijnen kan geen hoogwaardig glas worden geplaatst. Bovendien laten de ongeïsoleerde profielen veel warmte door. Om dit te verbeteren zijn nieuwe kozijnen nodig. Er kan worden gekozen voor geïsoleerd aluminium of kunststof, beide voorzien van HR++glas.

De besparing voor de ketel is gebaseerd op vervanging van de oude VR-ketel voor een HR107 ketel. Het vervangen van de oude ventilatiebox levert uiteraard geen gasbesparing op maar scheelt wel aanzienlijk in het stroomverbruik, namelijk 133 kWh per jaar.

De aangegeven besparing op gasverbruik is gebaseerd op een tussenwoning. Bij kopwoningen zijn de besparing nog groter.