Go to Top

Energiebesparing

Energiebesparing

Het klimaat verandert en energieprijzen stijgen. Duurzaam bouwen is daarom een actueel thema. Keuzes die we maken bij het ontwerpen bepalen hoe energiezuinig een bouwwerk zal zijn. Voor Batenburg Bouwadvies is energiezuinigheid een belangrijk uitgangspunt. Wij zijn van mening dat bij nieuwbouw gestreefd moet worden naar het hoogste niveau. Daarnaast richten wij ons ook nadrukkelijk op de bestaande bouw.

Van alle woningen in Nederland is driekwart onzuinig te noemen; ze hebben een energielabel C of slechter. Hier ligt een grote uitdaging. Vanaf 21 januari 2014 kunt u gebruik maken van de energiebespaarlening. Hiermee kunt u, tegen een aantrekkelijke rente, lenen voor energiebesparende maatregelen. Kijk op www.ikinvesteerslim.nl. Vanaf 15 september 2016  is er vanuit de overheid subsidie beschikbaar voor het energiezuiniger maken van koopwoningen. Informatie is te vinden op www. energiesubsidiewijzer.nl.

Energiebesparing Batenbrug bouwadvies