Go to Top

Ontwerp en tekenwerk

Ontwerp en tekenwerk

PDFExportWij vertalen uw bouwwensen in een concreet bouwplan. Met uw ideeën en onze creativiteit is vaak meer mogelijk dan u denkt. Bij het ontwerpen zoeken we naar een optimale combinatie van comfort, esthetica en energiezuinigheid.

In het schetsplan wordt het concept van het ontwerp bepaald. Daarna volgt de bouwkundige uitwerking en de keuze van materialen in het definitief ontwerp, ook wordt het plan getoetst aan de regelgeving. Met het definitief ontwerp kan de eventuele vergunning en offertes bij uitvoerende partijen worden aangevraagd. Voor de uitvoering zijn werktekeningen nodig waarin elk onderdeel exact is uitgewerkt en gemaatvoerd.