Go to Top

Renovatie Laren

Renovatie Laren

Voor een bestaand woongebouw met winkels en kantoren in Laren is een renovatieplan gemaakt. Het complex is ontworpen door de architect Jan Verhoeven in structuralistische stijl. Het bestaande complex had veel bouwkundige problemen. Daarnaast waren de onderhoudskosten erg hoog door de slechte toegankelijkheid.

Batenburg Bouwadvies heeft diverse voorstellen uitgewerkt en overlegd met de welstandscommissie. In het ontwerp is het uitgangspunt geweest om het oorspronkelijke beeld te behouden en zelfs te versterken. Er is gekozen voor een bekleding met Eternit beplating in drie kleuren. Geschilderde onderdelen worden uitgevoerd in dezelfde drie kleuren. Het betonraster met een invulling van metselwerk en kozijnen wordt hierdoor beter leesbaar.

De hoge daken zijn van een zinken dak voorzien en de dakpannen van de grote daken zijn vervangen door nieuwe pannen. Daarnaast zijn er nieuwe hekwerken met glas op de balkons geplaatst. In de winkelplint zijn plaatselijk de puien vergroot.