Go to Top

Uitbreiding en restauratie Greupkerk

Uitbreiding en restauratie Greupkerk Oud-Beijerland

Het kerkbestuur had behoefte aan een extra ruimte, geschikt voor kinderopvang tijdens de diensten en voor vergaderingen. Aangezien het kerkje uit 1922 een gemeentelijk monument is mocht een aanbouw geen afbreuk doen aan het karakteristieke uiterlijk. Daarom is bij het ontwerpen gekozen voor een vorm die visueel los staat van het bestaande gebouw. De materialisering wijkt af van het kerkje maar is wel dusdanig terughoudend dat het monument in zijn waarde wordt gelaten. 0901-IN 0.00situatie
In samenwerking met architectenbureau ‘De Steunbeer’ uit Zierikzee is een restauratieplan gemaakt om het achterstallig onderhoud van het kerkje zelf aan te pakken. Hiermee is onderhoudssubsidie aangevraagd bij de gemeente Oud-Beijerland.

Na de planvorming en de aanvraag omgevings- vergunning is door Batenburg Bouwadvies de aanbesteding georganiseerd. Op 14 november 2011 is de bouw gestart. De werkzaamheden zijn afgerond in in juli 2012.